Consultancy


  • merk onafhankelijke analyse
  • bepalen van geschikt type stelling
  • opmeten van magazijn
  • opmaken en uittekenen van plan
  • verslag van consult met plan

Je wil informatie inwinnen over de mogelijkheden van magazijnstellingen, maar nog geen concrete plannen, dan is er onze magazijnspecialist. Zij maakt een merk onafhankelijke analyse van jouw noden en behoeften. Eventueel, indien gewenst, kan er een opmeting van je magazijn gebeuren zodat er ook een plan kan gemaakt worden. Contacteer haar voor meer info en vraag een prijs op voor hetgeen jij verwacht van onze magazijnspecialist!