Strategisch inrichten naar efficiëntie en veiligheid

Je magazijn inrichten is meer dan wat magazijnstellingen plaatsen.  Er komt wel wat technische knowhow bij kijken en uiteraard een doorgedreven kennis van de verschillende magazijnsystemen en normeringen.

Een magazijn en de stellingen die erin staan zijn in de eerste plaats een werkmiddel om de dagdagelijkse activiteiten zo optimaal mogelijk te laten verlopen.  Een efficiënte workflow met oog voor veiligheid van mens en machine is van cruciaal belang.

Rekening houden met het grotere geheel

Naast het type van magazijnsysteem zijn er nog heel wat andere aspecten waarmee  rekening moet gehouden worden bij het optimaal inrichten van een magazijn. 

Magazijntrucks

Zij vormen een belangrijke factor bij de bepaling van het type magazijnstelling en hebben een grote invloed op de afstand tussen de stellingen.

Goederenstroom

Waar komen de goederen binnen en hoe gaan ze buiten?  Moet er ruimte voorzien worden voor het tijdelijke stockeren van deze in- en outbound.

Producten

Welke producten verkopen goed en verlaten snel het magazijn (de zogenaamde hardrunners) en welke producten blijven langer in de rekken liggen (ook wel slowmovers genoemd)?  Dit is belangrijk om hun plaats in het magazijn te bepalen.  De loopafstanden worden best tot een minimum beperkt.

Uitbreidingsmogelijkheden

Bekijk de mogelijkheden van je magazijn op langere termijn en hou rekening met een uitbreiding van het magazijnsysteem.  Kan de hoogte in de toekomst benut worden?  Breng dit mee in kaart.  Zorg dat je magazijn future proof is, dat loont altijd op langere termijn.

Veiligheidsvoorschriften

De belangrijkste normen voor magazijnsystemen zijn de EN 15629 en EN 15635, hierin zijn voorschriften opgenomen naar zowel de magazijnstellingen als veiligheid toe.  Wil je in orde zijn voor de jaarlijkse magazijninspectie, hou je hier best rekening mee.

Alles begint met een plan

Een plan vormt de basis voor jouw magazijn.  Nadat de nodige informatie verzameld is, beginnen we eraan.

Rekening houdend met alle belangrijke informatie en aspecten rond veiligheid en normeringen, komt er een voorstel tot stand.  Een 3D beeld geeft een mooie blik op het toekomstige magazijn.

Wat kan je van ons verwachten

To the point en open communciatie.

Jouw aanspreekpunt voor magazijninrichting, zowel voor magazijnsystemen als voor producten in en rond het magazijn.

Advies afgestemd op jouw magazijn en werkwijze.

Jarenlange ervaring in de magazijnwereld, zowel wat magazijnsystemen als magazijntrucks betreft.