Safety first?

Veiligheid is een belangrijk topic in een magazijn!

Veiligheid: een belangrijk topic

Het begrip veiligheid is overal aanwezig in ons leven, zowel in onze job als ons privéleven.  Iedereen is er van overtuigd dat een veilige werkomgeving een must is.  Ken jij nog een magazijn waar je zonder veiligheidsschoenen mag werken of zonder persoonlijke beschermingsmiddelen?  Nee, en terecht natuurlijk!

Maar ken jij een magazijn waar de magazijnstellingen worden geïnspecteerd?  Magazijnstellingen zijn een werkmiddel waar we dagelijks mee omgaan in een magazijn en toch worden de stellingen zo goed als nooit nagekeken door een deskundig persoon.  Hoort een magazijnstelling dan niet onder de term veiligheid?  Natuurlijk wel, maar toch wordt het nagelaten om aandacht te besteden aan die kleine deuk in de staander of een ligger die verbogen is.  Meestal gebeurt dit pas als er zich een incident heeft voorgedaan!

Het inspecteren van magazijnstellingen draagt nochtans bij tot een betere en efficiëntere logistieke flow.  Waarom?  Het dagdagelijkse werk wordt niet “gestoord” door ongelukjes te wijten aan het niet in orde zijn van de magazijnstellingen.  Heb je al eens in kaart gebracht wat het je kost aan “stilgelegde” magazijnactiviteit omdat een medewerker eerst bijvoorbeeld een losgekomen ligger terug moet borgen.  Waarschijnlijk niet, want dit verdwijnt in de flow van het werk en wordt meestal niet gerapporteerd of genoteerd.

En wat met de medewerkers in het magazijn?  Dat is een andere en belangrijkste factor voor het laten inspecteren van de magazijnstellingen.  Medewerkers die zich bewust zijn van de veiligheid in het magazijn, gaan onbewust hun activiteiten beter uitvoeren, zelfs sneller omdat ze een “veilig” gevoel hebben, ze moeten niet over hun schouder kijken en opletten of die borgpin nog wel in de ligger zit.

Europese Norm EN 15635

Volgens de Europese Norm EN 15635 (status als Belgische Norm NBN EN 15635) met betrekking tot “Stalen opslagsystemen – gebruik en onderhoud van opslagapparatuur” moeten magazijnstellingen minstens één keer per jaar geïnspecteerd worden door een deskundig persoon.

Magazijn and more heeft een deskundig persoon in huis die een magazijninspectie mag uitvoeren en VCA gecertificeerd is!

Hoe verloopt een magazijninspectie?

Een keuring is een visuele inspectie vanaf grondniveau.  Alle belangrijke punten van de stellingen worden nagekeken (aanrijschade en de eventuele ernst ervan, verankeringen, liggers en de borging, aanrijbeveiliging, doorbuiging liggers, aanwezigheid belastingsborden, …).  Na een inspectie worden de stellingen voorzien van een sticker waarop je kan zien wanneer de volgende inspectie zou moeten plaatsvinden.

Uiteraard bespreekt onze inspecteur met jou haar bevinden, heel open en eerlijk en geeft zij advies en aanwijzingen wat er best zou aangepakt worden.  Hiervan krijg je dan ook een uitgebreid verslag.

Wat kost een magazijninspectie?

Bij Magazijn and more is veiligheid een belangrijk item en regelmatig je magazijn laten nakijken is hiervan één aspect.  Afhankelijk van de grootte van je magazijn rekenen wij een all-in-prijs, waarin zowel de inspectie, het opmaken van het verslag als de rijkosten inbegrepen zijn.  Een duidelijk afgesproken prijs, dus geen bijkomende kosten achteraf.  En bij ons is veiligheid bewust en zeker niet te duur!

Interesse?

Wil je dat onze inspecteur langs komt voor een magazijninspectie?  Contacteer ons dan voor meer info en krijg een voorstel op maat voor jouw magazijn!  En denk eraan, een magazijninspectie kost je minder dan het onveilige gevoel bij je magazijnmedewerkers en de verdoken kosten van onderbroken magazijnactiviteiten