Over veiligheid valt niet te discussiëren .

Het begrip veiligheid is overal aanwezig, zowel in onze job als ons privéleven.  Iedereen is er van overtuigd dat een veilige werkomgeving een must is.  Ken jij nog een magazijn waar je zonder persoonlijke beschermingsmiddelen of kortweg PBM’s mag werken?

Maar ken jij een magazijn waar de magazijnstellingen worden geïnspecteerd?  Magazijnstellingen zijn een werkmiddel waar we dagelijks mee omgaan in een magazijn en toch worden de stellingen zo goed als nooit nagekeken door een deskundig persoon.  Hoort een magazijnstelling dan niet onder de term veiligheid?

Waarom magazijnstellingen keuren?

Schade aan magazijnstellingen moeten vastgesteld worden en de ernst ervan in kaart gebracht worden.

Regelmatig inspecteren van de magazijnstellingen door een deskundig persoon kan ernstige incidenten voorkomen.

Betere en efficiëntere logistieke flow.

Medewerkers kunnen ongestoord hun taken uitvoeren zonder zich zorgen te maken over mankementen aan de magazijnstellingen.

Een ordelijk en veilig magazijn verhoogt het veiligheidsgevoel bij de medewerkers.

Geen kosten die veroorzaakt worden door stilgelegde of vertraagde magazijnactiviteiten.

Inspectie volgens EN 15635

Volgens de Europese norm EN 15635 (status als Belgische Norm NBN EN 15635) met betrekking tot “Stalen opslagsystemen – gebruik en onderhoud van opslagapparatuur” moeten magazijnstellingen minstens één keer per jaar geïnspecteerd worden door een deskundig persoon.

Wij hebben een deskundige in huis die VCA gecertificeerd is.

Wanneer moet een inspectie of keuring gebeuren?

Er zijn 3 momenten waarop je best een inspectie laat uitvoeren.

Periodieke inspectie

De norm EN 15635 schrijft voor dat alle machinaal bediende magazijnstellingen minstens één keer per jaar moeten nagekeken worden.  Het is zeker geen overbodige luxe om een deskundig persoon eens door je magazijn te laten lopen en met oog voor detail alles te laten bekijken.    Je hebt dan meteen in kaart hoe jouw magazijn ervoor staat.  Op deze manier speel je kort op de bal en kan je erger voorkomen.  Na een jaarlijkse inspectie wordt er altijd een uitgebreid verslag opgemaakt.  Maar onze inspecteur overloopt direct na de inspectie alles met de verantwoordelijke.

Ingebruikname – de zogenaamde 0-keuring of 0-meting

Bij een 0-keuring wordt nagekeken of de stellingen geplaatst zijn volgens het plan en of alle benodigde onderdelen weldegelijk aanwezig zijn.  Denk hierbij aan belastingsborden, verankeringen, borgpennen.  Van een 0-meting maken we ook altijd een verslag op, zodat de klant weet dat zijn magazijn ready to use is.  Indien het project door ons geplaatst is, behoort deze 0-meting tot onze service en voeren we deze kosteloos uit.

Verandering of wijziging in de configuratie

Bij een wijziging of verandering zijn de belastingsborden niet meer correct.  Bij een periodieke inspectie wordt de info van de belastingsborden vergeleken met de realiteit, indien dit niet overeenkomt, kan de opstelling niet worden goed gekeurd. 

Verder is het belangrijk dat je bij een wijziging aan de opstelling ook steeds je leverancier raadpleegt om na te gaan of deze wijziging ook technisch mogelijk is.  Iedere wijziging kan namelijk een invloed hebben op de belastbaarheid van de magazijnstelling.

Het verloop van een magazijnkeuring.

Een keuring is een visuele inspectie uitgevoerd vanaf grondniveau.

Alle belangrijke punten van de stellingen worden nagekeken zoals oa.  aanrijschade, verankering, doorbuiging, belastingsborden.

Van een inspectie wordt telkens een uitgebreid verslag opgemaakt met de bevindingen van onze keurder. 

Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen de ernst van de aanwezige schade.  Dit wordt aangegeven met een kleurencode.

Indien er geen enkele schade gedetecteerd is, worden de belastingborden voorzien van een inspectiesticker die aangeeft wanneer de volgende jaarlijkse keuring zal plaats vinden.

Interesse in onze brochure rond magazijninspecties?