Normen in het magazijn

In Europa zijn er verschillende normen van toepassing op magazijnsystemen.  Elke norm behandelt een bepaald aspect rond ontwerp, richtlijnen, technische specificaties en onderhoud.  Hieronder een beknopt overzicht:

EN 15512 – Principes voor constructief ontwerp

Deze algemene Europese richtlijn heeft betrekken op het ontwerp van stalen opslagsystemen.  Het omvat de normen inzake de berekening, de werkwijze en de toelaatbare spelingen bij de montage die gelden voor de fabrikanten en leverancier.

EN 15620 – Specifieert toleranties, vervormingen en veiligheidsafstanden

Deze norm geeft richtlijnen die de gebruiker en de leverancier moeten volgen, afhankelijk van de beschikbare apparatuur voor goederenbehandeling in het magazijn.

EN 15629 – Technische specificatgies van opslagapparatuur

Deze norm geeft aan welke gegevens de klant moet verstrekken aan de leverancier of fabrikant van de opslagsystemen om de berekening van de stellingen te kunnen uitvoeren.

EN 15635 – Gebruik en onderhoud van stalen opslagsystemen

Er wordt ervan uitgegaan dat aan alle bovenstaande normen is voldaan en dat de geïnstalleerde stellingen veilig en geschikt zijn voor gebruik, met de juiste veiligheidsafstanden om de berekende goederen te kunnen stockeren.  Deze norm beoogt de risico’s in het magazijn te beperken en schade aan de magazijnstellingen te voorkomen.

Magazijninrichting: gedeelde verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid rond magazijnstellingen is steeds een gedeelde verantwoordelijkheid.  De Europese normen geven duidelijk weer welke verantwoordelijkheden bij de leverancier/fabrikant liggen en welke bij de gebruiker.  Denk eraan, we spreken hier over verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid.

Leverancier/fabrikant

Uitvoeren van berekeningen naar gewichten adv. opgegeven gewichten door gebruiker.

Definiëren van technische beprkingen van het systeem.

Aanbevelen welke extra beveiligingen er voor de stellingen nodig zijn, zoals aanrijbeveiling.

Definiëren welk gewicht er op de magazijnvloer komt bij plaatsing van de stellingen, uitgedrukt in daN/cm2.

Leveren van belastingsborden voor de configuratie (het paspoort van de magazijnstelling).

Gebruiker

Creëren van een veilige werkomgeving wat de kans op letsel bij de mederwerkers en schade aan de magazijnsystemen beperkt.

Een verantwoordelijke of aanspreekpunt voor het dagdagelijkse toezicht op de veiligheid in het magazijn.

Zorgen dat de medewerkers de juiste opleiding hebben gekregen.

Zorgen dat de handelingen gebeuren volgens de instructies van de leverancier van de stellingen.

Nemen van veiligheidsmaatregelen die het incidenten voorkomen of verminderen.

Stellingen regelmatig controleren en onderhouden.

Hulp nodig?

Kunnen wij jou helpen?  Aarzel niet om ons te contacteren voor advies.  Veiligheid is een belangrijk topic in een magazijn.  Wacht niet af tot er iets gebeurt, maar anticipeer nu en maak van jouw magazijn een veilige haven voor jou en je medewerkers.